Mijn Modelspoorbaan: Over garantie op modelspoor-artikelen

Inleiding

Mag je wijzigingen aanbrengen aan een modelspoor-locomotief of treinstel en welke gevolgen heeft dat voor de garantie wanneer er problemen optreden met de loc?
Die vraag kwam bij mij op toen een modelspoorder na het aanbrengen van wijzigingen aan de Trix Koploper volgens het artikel daarover op mijn website de print in het motorrijtuig van zijn Koploper had opgeblazen. Na enig zoeken bleek dat de modelspoorder het probleem zelf had veroorzaakt: enkele draden vanaf de print naar de frontverlichting bleken onderling contact te hebben gemaakt en veroorzaakten zo kortsluiting waardoor diverse componenten op de print de geest gaven...
Wat doe je in zo'n geval? Kan er nog een beroep worden gedaan op de garantieregeling?
Märklin/Trix heeft in de gebruikershandleiding van locomotieven en treinstellen garantiebepalingen opgenomen, bij Roco/Fleischmann wordt hier nog aan gewerkt maar andere fabrikanten hullen zich in stilzwijgen over garantiezaken.
 
Mede in samenspraak met mijn vaste leverancier voor modelspoorartikelen, firma Interhobby in Nijmegen, is het volgende artikel ontstaan, waarin meer informatie staat over garantiebepalingen van met name modelspoor-artikelen die zijn gemotoriseerd of die zijn voorzien van elektronica, zoals locomotieven en treinstellen.

 

Wanneer vervalt de garantie ?

In handleidingen van Märklin/Trix staat het vrij duidelijk genoemd:
Garantie en schadevergoeding zijn uitgesloten wanneer er defecten of gebreken zijn ontstaan nadat een consument wijzigingen heeft aangebracht die hebben geleid tot de defecten of gebreken. De bewijslast, dat ombouw niet tot de defecten of gebreken heeft geleid, ligt meestal bij de consument.
Märklin/Trix hanteert deze strenge regels ook bij garantieclaims.
 
Praktisch komt het er dus feitelijk op neer dat "technische" wijzigingen aan printplaten, aan de motor, aan de verlichting, aan de aandrijving, e.d. niet zijn toegestaan en een claim op de garantie in gevaar kunnen brengen.
Andere zaken, zoals het lijmen van poppetjes op de bankjes in treinen, het verwijderen van met zwart plastic afgedekte ruiten (denk aan de Märklin/Trix Koploper) zijn wel toegestaan, mits dit zorgvuldig gebeurd en er geen schade wordt toegebracht aan de printplaat e.d.
Het wisselen van twee wielen aan aangedreven assen, de ene met en de ander zonder antislip-bandje (denk weer aan de Märklin/Trix Koploper), met als doel om verbeterd rijgedrag te verkrijgen, is een technische wijziging en kan in extreme gevallen een probleem opleveren voor het aandrijfsysteem en voor overbelasting van de decoder zorgen. Bij twijfel eerst even navragen bij de fabrikant of de leverancier.
Het inbouwen van een decoder in een trein of loc die daarvoor niet voorbereid is, kan makkelijk tot problemen leiden want vraagt om deskundig technisch inzicht. Eerst advies vragen aan de leverancier en overwegen om de decoder door de leverancier te laten inbouwen.
Het bovenstaande verhaal gaat over locs en treinen, maar de essentie van het verhaal is natuurlijk ook van toepassing op andere technische modelspoor-artikelen zoals digitale centrales, schakeldecoders en terugmelddecoders. Nooit zelf aan prutsen, bij problemen altijd teruggaan naar de leverancier!
 
Onderstaande melding staat bij sommige artikelen op deze website om nog eens expliciet te wijzen op het mogelijk vervallen van de garantie.

WAARSCHUWING
De garantie op modelspoor-artikelen kan komen te vervallen wanneer wijzigingen
worden aangebracht. Klik op het gevarenlogo om meer over dit onderwerp te lezen.
 
 

Problemen direct na aankoop

Wat doe je wanneer er een probleem is met een nieuwe aankoop, bijvoorbeeld een locomotief of treinstel? Deze vraag kan makkelijk worden beantwoord: direct teruggaan naar de winkel waar het artikel is gekocht!
Of het nu gaat om ontbrekende onderdelen, om (lak)-schade aan de buitenzijde van de loc, of omdat de loc niet goed rijdt of veel herrie maakt tijdens het rijden, het advies is om nooit zelf te gaan prutsen aan de loc maar direct terug te gaan naar de leverancier.
Ook wanneer er problemen zijn met het inbouwen van een decoder, bijvoorbeeld omdat de kap van de loc of treinstel niet makkelijk kan worden afgenomen of omdat de plek voor inbouw van de decoder alleen bereikt kan worden door de loc vergaand te demonteren, geldt hetzelfde advies: ga terug naar de winkel en vraag daar om hulp bij het inbouwen of laat de winkelier de decoder inbouwen (de winkelier kan hiervoor een vergoeding vragen). Zeker een aanrader voor mensen die "technisch minder onderlegd zijn", de modelspoor-hobby is tenslotte niet voorbehouden aan technici.
Let erop dat het bij online aankopen of aankopen op beurzen erg lastig kan zijn om de leverancier om hulp te vragen. Wellicht een pleidooi om een trein toch maar bij een modelspoorwinkel aan te schaffen!

 

Problemen door het ontbreken van Nederlandstalige handleidingen

Helaas leveren lang niet alle fabrikanten goede Nederlandstalige handleidingen bij hun spullen.
Dat is voor mij als technicus geen probleem, maar voor veel hobbyisten die nauwelijks een "technische knobbel" hebben kan dat wel problemen opleveren.
Märklin/Trix en Fleischmann leveren een redelijk tot goede handleiding, Roco deed dat ook, maar de kwaliteit gaat wel sterk achteruit: zo bevat het Nederlandstalige deel van de handleiding bij locomotief NS2400 minstens 20 fouten (taalfouten, spellingsfouten, vreemde zinsconstructies) en hier en daar staat complete nonsens! Lenz en vele andere fabrikanten leveren in het geheel geen Nederlandse handleidingen en van de importeurs mag kennelijk ook niet veel worden verwacht op dit gebied...
Helemaal duidelijk is het voor mij nog niet, maar na enig zoeken op internet lijkt het erop dat het in Nederland niet verplicht is om Nederlandstalige handleidingen te leveren bij producten die in Nederland te koop zijn. Europese regels schrijven alleen voor dat een handleiding in een moderne taal, zoals Engels of Duits, geleverd moet worden, waarin in elk geval veiligheidsaspecten voor een veilig gebruik van een artikel aan de orde moeten komen, voor zover voor een artikel van toepassing.
Maar wat doe je dan wanneer je bijvoorbeeld de uitgang van een Lenz schakeldecoder op een zeer specifieke wijze wilt programmeren en dat lukt niet omdat je nog niet zoveel kaas hebt gegeten van digitale technieken en je de Duitse technische handleiding niet snapt? Je kunt om hulp vragen op een internetforum of aan een andere treintjes hobbyist die meer kennis van zaken heeft, maar wanneer dat niets oplevert toch maar weer de gang maken naar de leverancier!

 


Website gertvanvoorst.nl - © Gert van Voorst - Gewijzigd op 11-8-2012.