Mijn Modelspoorbaan: Lenz Digital plus

Lenz USB/LAN interface

Inleiding
De USB/LAN interface nummer 23151 van Lenz kan worden gebruikt om een PC te koppelen als randapparaat van de Lenz centrale. Wanneer een PC wordt aangesloten via USB of LAN kan met behulp van daarvoor ontworpen software de modelbaan worden bestuurd. En met een geschikte app op een iPod touch of iPhone kan via het draadloze netwerk een locomotief worden bestuurd.
 
De USB/LAN interface is uitgerust met aansluitingen voor XpressNet, USB en LAN en deze worden hierna besproken.
 
 
 
 
 
 
 
Aansluiting voor XpressNet
Dat is de verbinding met de Lenz centrale en deze is altijd nodig om met de Lenz centrale te communiceren. Via deze verbinding krijgt de interface bovendien voeding vanuit de centrale (12 Volt en de interface verbruikt een stroom van ruim 100 mA wanneer zowel de USB als de LAN voorziening in de interface worden gebruikt) en zonder voeding functioneert de interface niet.
 
De kabel kan een 4-aderige platte telefoonkabel zijn met aan beide zijden een modulaire telefoonsteker. Een kort (30 cm) 6-aderig (2 aders worden niet gebruikt) kabeltje wordt meegeleverd met de interface en deze kan zo worden verbonden met de USB/LAN interface. De kabel past echter niet op de Lenz centrale LZV100 want die is niet uitgerust met een modulaire aansluiting. Lenz levert als alternatieve aansluit-mogelijkheid adapter LA152, maar het is ook mogelijk om de modulaire steker aan één zijde van de kabel af te knippen en de 4 draden in de kabel aan te sluiten op klemmenstroom LMAB en dat moet gebeuren volgens onderstaand plaatje (tip: markeer de platte kabel voordat de steker eraf wordt geknipt!).

 
Bij gebruik van een standaard platte telefoonkabel moet erop worden gelet dat de modulaire stekers aan beide zijden van de kabel dusdanig zijn aangesloten dat de kleurvolgorde van de draden in de kabel, die zichtbaar is doordat de steker van doorzichtig materiaal is gemaakt, aan beide zijden gelijk is.
Het gebruik van een langere platte telefoonkabel is overigens niet aan te raden want de voedingsstroom voor de USB/LAN interface wordt ook via de kabel toegevoerd vanuit de centrale en bij langere kabels kan de voedingsspanning bij de interface te laag zijn om nog betrouwbaar te kunnen functioneren vanwege spanningsverlies in de kabel ten gevolge van de benodigde voedingsstroom.
Een 4-aderige kabel met dikkere draden moet dan worden gebruikt.
Ik heb een 4-aderige kabel van 8 meter gebruikt. Aan de zijde van de centrale heb ik de draden in de kabel direct aangesloten op klemmenstrook LMAB. Aan de zijde van de USB/LAN interface heb ik de 4 draden aangesloten op de draden in een kort (10 cm) stukje telefoonkabel met modulaire steker: het is namelijk niet makkelijk om een modulaire steker betrouwbaar vast te knijpen op de draden in een ronde kabel.
 
 
 
Aansluiting voor USB
Deze aansluiting wordt met een USB-kabel aangesloten op een USB-poort op een PC.
Wanneer dat voor de eerste keer gebeurt zal driversoftware moeten worden geïnstalleerd. Dat lukt afhankelijk van de Windows-versie soms automatisch maar vaak ook niet en in dat geval kan de driver worden gehaald van de CD-ROM die werd meegeleverd met de USB/LAN interface.
De driversoftware zorgt voor een extra COM-poort op de PC en programma's kunnen via deze poort communiceren met de USB/LAN interface. Deze COM-poort moet ingesteld worden in het programma en het COM-poort nummer kan in Windows worden gevonden door te kijken in Apparaatbeheer bij Poorten (COM & LPT) naar een poort met de naam "LI-USB Serial Port".
Gewone USB-kabels hebben een beperkte lengte (maximaal ongeveer 3 meter) en kunnen beter niet verlengd worden. Grotere lengtes worden wel mogelijk bij gebruik van een actieve USB-kabel (USB Repeater kabel).
 
Bij gebruik van de USB-aansluiting in treinbesturingsprogramma's moeten de gegevens van de USB-verbinding worden ingevoerd. Dat is het COM-poort nummer en de baudrate (die is altijd 57600 Bd). Een eventuele instelling van Flow control moet op "geen" worden ingesteld.
 
Lenz USB/LAN interface. Gebruik van USB: instellingen in programma Koploper
Menu Algemeen / Instellingen per database / Tabblad Algemeen-1 / vak Communicatie volgens:
- Digitaal systeem: Lenz
- Poortnummer: COM16 (hier het eigen poortnummer invullen, COM16 is het poortnummer op mijn PC)
- Baudrate: 57600 (standaard waarde)
Achter knop Speciaal digitaal systeem:
- Vinkje bij LI-USB
 
Lenz USB/LAN interface. Gebruik van USB: instellingen in programma iTrain
Menu Wijzig / Interface.
- Interface: Lenz XpressNet USB
- Omschrijving: tekst naar eigen keuze
- Besturing van: vinkje bij Locomotieven, Magneetartikelen, Terugmelders
Tabblad Algemeen:
- Standaard magneetartikelenprotocol: DCC
- Schakeltijd: 200 ms (naar keuze)
- Vinkje bij Activeer alle magneetartikelen nadat de verbinding is gemaakt (naar keuze)
Tabblad Serieel:
- Poort: COM16 (hier het eigen poortnummer invullen, COM16 is het poortnummer op mijn PC)
- Baudrate: 57600 (standaard waarde)
- Databits: 8 bits (kan niet worden gewijzigd)
- Stopbits: 1 bit (kan niet worden gewijzigd)
- Pariteit: None (kan niet worden gewijzigd)
- Flowcontrol: No flow control (standaard waarde)
Tabblad Specifiek:
- Locomotief-pollinginterval: 100 ms (naar keuze)
- Gebruik nieuwe functies: alleen aanvinken bij Centrale versie 3.6
- Magneetartikelenuitgangen andersom: geen vinkje (naar keuze)
 
 
 
Aansluiting voor LAN
Deze aansluiting wordt met een UTP patch kabel aangesloten op een vrije poort van de (draadloze) router in het thuisnetwerk.
Drivers hoeven verder niet te worden geïnstalleerd.
De LAN-voorziening in de USB/LAN interface is in staat om met maximaal 8 netwerkapparaten tegelijkertijd te communiceren.
 
Standaard is IP-adres 192.168.0.200 ingesteld in de USB/LAN interface. Dit adres kan alleen worden gebruikt wanneer de router in het thuisnetwerk op gebruik van IP-adresbereik 192.168.0.X is ingesteld en géén van de andere aangesloten apparaten in het thuisnetwerk gebruik maken van IP-adres 192.168.0.200.
 
Ik heb in mijn draadloze router bovengenoemd IP-adresbereik ingesteld.
De router zelf is bereikbaar op IP-adres 192.168.0.1 (gateway). Het subnet mask voor verbindingen is 255.255.255.0.
De DHCP-server in de router mag IP-adressen uitgeven van 192.168.0.50 tot en met 192.169.0.99. De meeste apparaten in mijn thuisnetwerk krijgen een IP-adres via DHCP. Apparaten in het thuisnetwerk met vaste IP-adressen gebruiken adressen onder 192.168.0.50.
 
Een snelle controle op de goede werking van de LAN-verbinding met de USB/LAN interface is mogelijk door de ingebouwde webpagina in de USB/LAN interface op te roepen met een internet browser. Dat kan door het IP-adres in te toetsen in de adresbalk van de browser. De pagina start dan direct op.
Op de pagina kan het XpressNet adres worden ingesteld, dat staat standaard op 22.
Verder kan worden ingesteld of de interface een IP-adres via DHCP moet krijgen of een vast IP-adres en dat vaste IP-adres en de bijbehorende gegevens kunnen worden gewijzigd. De standaard waarden zijn: géén gebruik van DHCP, IP-adres = 192.168.0.200, Subnet Mask = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.0.1, apparaatnaam = XPRESSNET. Met de apparaatnaam zou de USB/LAN interface geadresseerd moeten kunnen worden in plaats van met het IP-adres, maar dit werkt niet altijd.
Kies bij voorkeur voor een vast IP-adres, dat moet namelijk in de meeste programma's en apps worden ingevoerd.
 
Bij gebruik van de LAN-aansluiting in treinbesturingsprogramma's moeten de gegevens van de LAN-verbinding worden ingevoerd. Dat is het IP-adres en de TCP Poort (die is altijd 5550).
 
Lenz USB/LAN interface. Gebruik van LAN: instellingen in programma Koploper
Helaas, LAN kan niet worden gebruikt in programma Koploper.
 
Lenz USB/LAN interface. Gebruik van LAN: instellingen in programma iTrain
Menu Wjzig / Interface.
- Interface: Lenz XpressNet IP
- Omschrijving: tekst naar eigen keuze
- Besturing van: vinkje bij Locomotieven, Magneetartikelen, Terugmelders
Tabblad Algemeen:
- Standaard magneetartikelenprotocol: DCC
- Schakeltijd: 200 ms (naar keuze)
- Vinkje bij Activeer alle magneetartikelen nadat de verbinding is gemaakt (naar keuze)
Tabblad Netwerk:
- IP-adres: 192.168.0.200 (het ingestelde IP-adres in de USB/LAN interface)
- Poort: 5550 (standaard waarde)
- Timeout: 2000 ms (naar keuze)
Tabblad Specifiek:
- Locomotief-pollinginterval: 100 ms (naar keuze)
- Gebruik nieuwe functies: alleen aanvinken bij Centrale versie 3.6
- Magneetartikelenuitgangen andersom: geen vinkje (naar keuze)
 
 
 
 
 

Programma's en apps die gebruik maken van de Lenz USB/LAN interface

Testopstelling
Bovenstaande afbeelding geeft aan op welke wijze ik testen heb uitgevoerd met de USB/LAN interface van Lenz.
 
Mijn draadloze router (Planex MKZ-W04NU, een "IEEE802.11N Wireless USB Broadband Router with USB port") is het hart van het thuisnetwerk en deze staat in de woonkamer nabij de UPC kabelmodem.
 
De PC (op mijn treinkamer) is normaal via een UTP Patch kabel verbonden met de router, maar voor de test moest de kabel worden aangesloten op de Lenz USB/LAN interface. De PC werd daarom tijdelijk via een Wifi-USB-stick verbonden met het thuisnetwerk.
De PC werd ook met een USB-kabel verbonden met de USB/LAN-router. Dat is echter alleen nodig wanneer een PC-programma dat vereist, bijvoorbeeld Koploper. Programma iTrain kan ook via LAN de treinbaan besturen.
Overigens hoeft de PC niet aan te staan wanneer de treinbaan handmatig wordt bestuurd met handregelaars via apps op smart phones en dergelijke.
 
De LAN-aansluiting op de USB/LAN interface werd zoals gezegd middels een UTP Patch kabel aangesloten op de draadloze router.
De XpressNet-aansluiting werd met een XpressNet kabel verbonden met de Lenz centrale/booster LZV100. Dat is altijd nodig, omdat de interface zijn voeding krijgt uit de centrale.
 
De iPhone in het plaatje heb ik niet gebruikt, wel een iPod touch, een iPad en een Samsung Galaxy Gio met Android software, en al die apparaten communiceerden draadloos met het thuisnetwerk en kregen via DHCP in de router een adres uit de DHCP pool.
 
 
 
Netwerkgegevens tijdens de uitgevoerde testen
Router Gateway adres: 192.168.0.1
Router adresbereik DHCP (pool): 192.168.0.50 t/m 192.168.0.99
IP-adres PC: automatisch via DHCP, het eerste nog beschikbare IP-adres vanaf 192.168.0.50
IP-adres USB/LAN interface: 192.168.0.200 (vast IP-adres, standaard fabrieksinstelling)
IP-adres van geteste draadloze apparaten: automatisch via DHCP, steeds het eerste nog beschikbare IP-adres vanaf 192.168.0.50
Subnetmask van alle aangesloten apparaten: 255.255.255.0 (wordt via DHCP automatisch toegekend)
 
 
 
Programma Koploper
Dit programma gebruik ik al langere tijd via de USB-aansluiting op de USB/LAN interface en dat werkt uitstekend.
Koploper ondersteunt niet de LAN-aansluiting.
 
 
 
Programma iTrain
iTrain kan gebruik maken van alle interfaces van Lenz, dus ook de USB/LAN interface via zowel de USB-aansluiting als de LAN-aansluiting. Bij gebruik van de LAN-aansluiting is het niet nodig om de USB-kabel op de PC aan te sluiten.
Ik heb tot nu toe nog maar beperkt gebruik gemaakt van iTrain via de Lenz USB/LAN interface, maar problemen heeft dat niet opgeleverd.
 
 
 
App TouchCab
TouchCab is een app die beschikbaar is in iTunes App Store en gebruikt kan worden op een iPod touch en iPhone. De app maakt van de iPod touch of iPhone een draagbare handregelaar waarmee een locomotief kan worden bestuurd of schakelcommando's voor wissels of seinen kunnen worden gegeven. De app werkt ook op een iPad, maar het scherm daarvan is wel erg groot voor een handregelaar.
Een versie voor Android is niet beschikbaar en het is onduidelijk of die er ooit gaat komen.
App TouchCab kost $ 7,99. Een eerste gratis kennismaking is goed mogelijk met app TouchCab Free, die uiteraard wel minder mogelijkheden heeft.
 
Ik heb app TouchCab Free versie 1.7.1 getest op een (geleende) iPod touch en een iPad.
Wanneer de modelspoorbaan en de USB/LAN interface al actief zijn, dan is het (tot mijn verbazing) verbluffend eenvoudig om de app werkend te krijgen: gewoon starten en na enkele seconden is er een werkende verbinding met de Lenz centrale, zonder ook maar iets in te hoeven stellen!
De app kan op beide apparaten functioneren (maar een iPad is door zijn grootte niet echt geschikt) en dan is het ook mogelijk om met beide apparaten tegelijkertijd verschillende treinen te besturen. De USB/LAN interface is namelijk in staat om met maximaal 8 netwerkapparaten tegelijkertijd te communiceren. De PC hoeft voor gebruik van de app niet aan te staan want de app communiceert direct met de USB/LAN interface.
De app oogt zeer gelikt en het besturen van een trein is heel gemakkelijk en plezierig, want het voelt gewoon goed aan. Duidelijk beter dan de Lenz LH100 handregelaar, want de druktoetsen daarvan gaan na verloop van tijd minder goed werken waardoor toetsen soms bijna door de bodem gedrukt moeten worden om een actie te bewerkstelligen!
 
App TouchCab Free heeft veel minder mogelijkheden dan de versie waarvoor moet worden betaald, maar ik zou dat geld zonder meer uitgeven om de extra mogelijkheden te kunnen gebruiken. Met de uitgebreide versie kunnen namelijk onder ander meer dan 8 locfuncties bediend worden en kunnen ook wissels en seinen worden geschakeld en is er een goede noodstop-voorziening.
 
De iPod touch en de iPad hadden uiteraard toegang tot mijn lokale netwerk en kregen via DHCP in de router de volgende IP-adressen:
iPad: IP-adres = 192.168.0.53.
iPod: IP-adres = 192.168.0.54.
Daarmee werd zoals gezegd zonder problemen toegang verkregen tot de Lenz USB/LAN interface.
 
 
Op deze beide apparaten, een iPod touch en een iPad, waarover ik tijdelijk kon beschikken, is app TouchCab Free gestart en met beide apparaten wordt een trein bestuurd.
De bediening verloopt eenvoudig en prettig èn het werkte allemaal in één keer zonder moeilijke instellingen!

 
 
 
App Rocrail CAB
Ook voor Android smartphones is een gratis app beschikbaar die van de smartphone een handregelaar maakt en die ook werkt samen met de de Lenz USB/LAN interface. De app maakt een directe verbinding met de USB/LAN interface en fungeert zo als een mobiele Android client. De PC hoeft voor gebruik dus niet aan te staan. Het gaat om app RC-CAB en deze kan via Google Play worden opgehaald.
De app is duidelijk veel eenvoudiger van opzet dan TouchCab en oogt ook veel minder strak, en er moeten wat meer initiële instellingen worden uitgevoerd, maar werkt het ook?
 
Ik heb deze app getest op mijn Samsung Galaxy Gio smartphone met Android besturingsysteem.
De resultaten zijn tamelijk teleurstellend. Na alle noodzakelijke instellingen is het maar afwachten of een loc bestuurd kan worden.
De rode (sessie status) en groene (TCP/IP verbinding) LED-indicatie naast het locadres zijn continu zichtbaar en dat zou erop duiden dat een loc met succes bediend kan worden. Maar het lukt mij slechts af en toe om de baanspanning aan/uit te zetten en om locverlichting en locfuncties te bedienen en de rijrichting te wisselen. Bij pogingen om te rijden gebeurt er helemaal niets, ik zie wel de ingestelde snelheid en die heeft altijd een getalbereik van 0 tot 128, ondanks mijn eigenwijze keuze dat ik slechts 28 rijstappen wil gebruiken.
De app zou ook gebruikt kunnen worden om wissels/seinen te schakelen en CV-registers in locdecoders via POM te programmeren, maar ook dat is mij niet gelukt.
 
Mijn testoordeel kan dus niet anders zijn dan: hier kan ik niets mee!
 
 
Drie schermen waarmee Rocrail CAB zich kan presenteren, met van links naar rechts: basale instellingen, de rijregelaar, wissels/seinen schakelen.
Het is mij niet gelukt om deze app op mijn Samsung smartphone betrouwbaar werkend te krijgen.

 
 
 
Apps iRoc, padRoc en andRoc
Apps voor gebruik samen met Rocrail/Rocview (server)-software dat op een PC draait.
App iRoc is bedoeld voor gebruik met iPod en iPhone, app padRoc voor gebruik met iPad en app andRoc voor gebruik met Android apparaten.
 
Deze apps maken geen verbinding met de USB/LAN-interface, maar met de Rocrail-server die op een PC draait. Om er gebruik van te kunnen maken moet eerst de layout van de modelbaan op de PC ingevoerd worden. Pas dan kan zinvol gebruik worden gemaakt van mobiele apparaten om de modelbaan te besturen.
 
Op dit moment is het testen van deze apps voor mij een brug te ver. Ik ben vorig jaar al eens gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van Rocrail maar dat onderzoek is op een heel laag pitje gezet omdat het een vrij lastig pakket is en ik met Koploper en iTrain al over twee prima werkende programma's voor de besturing van mijn modelbaan beschik.
Maar het blijft altijd mogelijk dat ik in de toekomst nog eens wat meer met Rocrail ga doen.

 
 


Website gertvanvoorst.nl - © Gert van Voorst - Gewijzigd op 28-6-2012.