Mijn Modelspoorbaan: Lenz Digital plus

Interface LAN/USB

De Interface LAN/USB (artikelnummer 23151) is een module van Lenz waarmee een Lenz-centrale kan worden verbonden met een PC.
Oudere versies van de interface zijn de LI100, LI100f en LI-USB.
Ik gebruik de Interface LAN/USB (23151), deze wordt nog geleverd door firma Lenz.
 
Feitelijk heb ik nog een tweede interface ter beschikking, namelijk de USB-interface die is ingebouwd in de Lenz centrale/versterker LZV200. De werking van die interface blijkt echter helaas af te wijken van de andere interfaces waardoor deze niet gebruikt kan worden met programma Koploper! Deze interface werkt wel met iTrain.
 
 
 
Mijn Lenz module Interface LAN/USB heb ik geplaatst nabij mijn PC. Zo kan de interface met een normale korte USB-kabel worden verbonden met de PC.

 
 

Installatie
De verbinding van de Interface LAN/USB met de Lenz LZV200 wordt gemaakt met 2 kabels: een 2-aderige telefoonkabel (datalijnen AB) en een 2-aderig netsnoer (voeding LM).
Aan de zijde van de Lenz LZV200 zijn de kabels aangesloten op de XpressNet-aansluiting die beschikbaar is op het 4-polige klemmenblok LMAB.
Aan de andere zijde zijn beide kabels aangesloten via een soldeerverbinding op een korte (10 cm) 4-aderige telefoonkabel waarop een modulaire telefoonconnector is geknepen, die kan worden gestoken in de modulaire XpressNet-connector op de Lenz Interface LAN/USB.
Ik heb ervoor gekozen om de 12-V XpressNet voeding via een netsnoer met wat dikkere koperen aders vanaf de Lenz LZV200 aan te voeren om spanningsverlies te voorkomen. De afstand tussen de PC en de Lenz LZV200 bedraagt namelijk ongeveer 10 meter en in het verleden is gebleken dat bij gebruik van een gewone 4-aderige telefoonkabel om alle signalen van XpressNet over te dragen het spanningsverlies over de kabel kan bijdragen aan een slechte werking van de Interface LAN/USB.
 
De Interface LAN/USB is met een UTP-kabel op de Ziggo Wifi booster van mijn thuis-netwerk aangesloten en deze gebruik ik voor programma iTrain en app TouchCab op mijn iPhone en iPad (IP-adres 192.168.178.200, TCP-poort 5550).
De Interface LAN/USB is echter ook op een USB-poort van mijn PC aangesloten, met name bedoeld om te kunnen gebruiken met programma Koploper (COM6, 57600 Baud), dat programma kan Lenz namelijk alleen aansturen via een COM-poort.
Meer over de Interface LAN/USB in de volgende paragrafen.
 
 
 
Voor mijn baandocumentatie, de kleur van de draden in de kabels

NETSNOER
blauwe draadvoeding 0V (XpressNet signaal M)
bruine draadvoeding +12V (XpressNet signaal L)
TELEFOONKABEL
zwarte draadvoeding +12 V (XpressNet signaal L, gekoppeld via rode aansluitdraad)
oranje draaddatalijn A (XpressNet signaal A, gekoppeld via groene aansluitdraad)
groene draaddatalijn B (XpressNet signaal B, gekoppeld via blauwe aansluitdraad)
gele draadvoeding 0V (XpressNet signaal M, gekoppeld via zwarte aansluitdraad)
 
 
 
Pinning van de modulaire connector voor XpressNet
 
 
 
 
 
 
 
Aansluiting voor USB
Deze aansluiting wordt met een USB-kabel aangesloten op een USB-poort op een PC.
Wanneer dat voor de eerste keer gebeurt zal driversoftware moeten worden geïnstalleerd. Dat lukt afhankelijk van de Windows-versie soms automatisch maar vaak ook niet en in dat geval kan de driver worden gehaald van de CD-ROM die werd meegeleverd met de Interface LAN/USB.
De driversoftware zorgt voor een extra COM-poort op de PC en programma's kunnen via deze poort communiceren met de Interface LAN/USB. Deze COM-poort moet ingesteld worden in het programma en het COM-poort nummer kan in Windows worden gevonden door te kijken in Apparaatbeheer bij Poorten (COM & LPT) naar een poort met de naam "LI-USB Serial Port".
Gewone USB-kabels hebben een beperkte lengte (maximaal ongeveer 3 meter) en kunnen beter niet verlengd worden. Grotere lengtes worden wel mogelijk bij gebruik van een actieve USB-kabel (USB Repeater kabel).
 
Bij gebruik van de USB-aansluiting in treinbesturingsprogramma's moeten de gegevens van de USB-verbinding worden ingevoerd. Dat is het COM-poort nummer en de baudrate (die is altijd 57600 Bd). Een eventuele instelling van Flow control moet op "geen" worden ingesteld.
 
Lenz LAN/USB interface. Gebruik van USB: instellingen in programma Koploper
Menu Algemeen / Instellingen per database / Tabblad Algemeen-1 / vak Communicatie volgens:
- Digitaal systeem: Lenz
- Poortnummer: COM6 (hier het eigen poortnummer invullen, COM6 is het poortnummer op mijn PC)
- Baudrate: 57600 (standaard waarde)
Achter knop Speciaal digitaal systeem:
- Vinkje bij LI-USB
 
Lenz Interface LAN/USB. Gebruik van USB: instellingen in programma iTrain
Menu Wijzig / Interface.
- Interface: Lenz XpressNet USB
- Omschrijving: tekst naar eigen keuze
- Besturing van: vinkje bij Locomotieven, Magneetartikelen, Terugmelders
Tabblad Algemeen:
- Standaard magneetartikelenprotocol: DCC
- Schakeltijd: 200 ms (naar keuze)
- Vinkje bij Activeer alle magneetartikelen nadat de verbinding is gemaakt (naar keuze)
Tabblad Serieel:
- Poort: COM6 (hier het eigen poortnummer invullen, COM6 is het poortnummer op mijn PC)
- Baudrate: 57600 (standaard waarde)
- Databits: 8 bits (kan niet worden gewijzigd)
- Stopbits: 1 bit (kan niet worden gewijzigd)
- Pariteit: None (kan niet worden gewijzigd)
- Flowcontrol: No flow control (standaard waarde)
Tabblad Specifiek:
- Locomotief-pollinginterval: 100 ms (naar keuze)
- Gebruik nieuwe functies: alleen aanvinken bij Centrale versie 3.6
- Magneetartikelenuitgangen andersom: geen vinkje (naar keuze)
 
 
 
Aansluiting voor LAN
Deze aansluiting wordt met een UTP patch kabel aangesloten op mijn thuisnetwerk, namelijk op een vrije poort van de Ziggo Wifi Booster op mijn hobby/werkkamer. Deze booster is met een UTP-kabel via een 1 Gbit verbinding verbonden met de Ziggo router in de woonkamer.
Drivers hoeven verder niet te worden geïnstalleerd.
De LAN-voorziening in de Interface LAN/USB is in staat om met maximaal 8 netwerkapparaten tegelijkertijd te communiceren.
 
Standaard is IP-adres 192.168.178.200 ingesteld in de Interface LAN/USB. Dit adres kan alleen worden gebruikt wanneer de router in het thuisnetwerk op gebruik van IP-adresbereik 192.168.178.X is ingesteld en géén van de andere aangesloten apparaten in het thuisnetwerk gebruik maken van IP-adres 192.168.178.200.
 
Ik heb in mijn Ziggo router bovengenoemd IP-adresbereik ingesteld.
De router zelf is bereikbaar op IP-adres 192.168.178.1 (gateway). Het subnet mask voor verbindingen is 255.255.255.0.
De DHCP-server in de router mag IP-adressen uitgeven van 192.168.178.50 tot en met 192.169.178.99. De meeste apparaten in mijn thuisnetwerk krijgen een IP-adres via DHCP. Apparaten in het thuisnetwerk met vaste IP-adressen gebruiken adressen onder 192.168.178.50.
 
Een snelle controle op de goede werking van de LAN-verbinding met de Interface LAN/USB is mogelijk door de ingebouwde webpagina in de Interface LAN/USB op te roepen met een internet browser. Dat kan door het IP-adres in te toetsen in de adresbalk van de browser. De pagina start dan direct op.
Op de pagina kan het XpressNet adres worden ingesteld, dat staat standaard op 22.
Verder kan worden ingesteld of de interface een IP-adres via DHCP moet krijgen of een vast IP-adres en dat vaste IP-adres en de bijbehorende gegevens kunnen worden gewijzigd. De standaard waarden zijn: géén gebruik van DHCP, IP-adres = 192.168.178.200, Subnet Mask = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.178.1, apparaatnaam = XpressNet. Met de apparaatnaam zou de Interface LAN/USB geadresseerd moeten kunnen worden in plaats van met het IP-adres, maar dit werkt niet altijd.
Kies bij voorkeur voor een vast IP-adres, dat moet namelijk in de meeste programma's en apps worden ingevoerd.
 
Bij gebruik van de LAN-aansluiting in treinbesturingsprogramma's moeten de gegevens van de LAN-verbinding worden ingevoerd. Dat is het IP-adres en de TCP Poort (die is altijd 5550).
 
Lenz Interface LAN/USB. Gebruik van LAN: instellingen in programma Koploper
Helaas, LAN kan niet worden gebruikt in programma Koploper.
 
Lenz Interface LAN/USB. Gebruik van LAN: instellingen in programma iTrain
Menu Wjzig / Interface.
- Interface: Lenz XpressNet IP
- Omschrijving: tekst naar eigen keuze
- Besturing van: vinkje bij Locomotieven, Magneetartikelen, Terugmelders
Tabblad Algemeen:
- Standaard magneetartikelenprotocol: DCC
- Schakeltijd: 200 ms (naar keuze)
- Vinkje bij Activeer alle magneetartikelen nadat de verbinding is gemaakt (naar keuze)
Tabblad Netwerk:
- IP-adres: 192.168.178.200 (het ingestelde IP-adres in de LAN/USB interface)
- Poort: 5550 (standaard waarde)
- Timeout: 2000 ms (naar keuze)
Tabblad Specifiek:
- Locomotief-pollinginterval: 100 ms (naar keuze)
- Gebruik nieuwe functies: alleen aanvinken bij Centrale versie 3.6
- Magneetartikelenuitgangen andersom: geen vinkje (naar keuze)
 
 
 
 
 
Programma Koploper
Dit programma gebruik ik al langere tijd via de USB-aansluiting op de Interface LAN/USB en dat werkt uitstekend.
Koploper ondersteunt niet de LAN-aansluiting.
 
 
 
Programma iTrain
iTrain kan gebruik maken van alle interfaces van Lenz, dus ook de Interface LAN/USB via zowel de USB-aansluiting als de LAN-aansluiting. Bij gebruik van de LAN-aansluiting is het niet nodig om de USB-kabel op de PC aan te sluiten.
Ik heb tot nu toe nog maar beperkt gebruik gemaakt van iTrain via de Lenz Interface LAN/USB, maar problemen heeft dat niet opgeleverd.
 
 
 
App TouchCab
TouchCab is een app van Mike Sutherland die beschikbaar is in iTunes App Store en gebruikt kan worden op een iPhone (en iPad, maar dan wel in iPhone format). De app maakt van de iPhone of iPad een draagbare handregelaar waarmee een locomotief kan worden bestuurd of schakelcommando's voor wissels of seinen kunnen worden gegeven. Op een iPad werkt de app ook prima, maar het scherm daarvan is wel erg groot voor een handregelaar.
Een versie voor Android is niet beschikbaar en het is onduidelijk of die er ooit gaat komen.
Ik heb de gekochte versie van de app (destijds $ 7,99). Een eerste gratis kennismaking is goed mogelijk met app TouchCab Free, die uiteraard wel minder mogelijkheden heeft.
 
Ik gebruik de app TouchCab op mijn iPhone.
Wanneer de modelspoorbaan en de Interface LAN/USB al actief zijn, dan is het (tot mijn verbazing) verbluffend eenvoudig om de app werkend te krijgen: gewoon starten en na enkele seconden is er een werkende verbinding met de Lenz centrale, zonder ook maar iets in te hoeven stellen!
De app kan op beide apparaten functioneren (maar een iPad is door zijn grootte niet echt geschikt) en dan is het ook mogelijk om met beide apparaten tegelijkertijd verschillende treinen te besturen. De Interface LAN/USB is namelijk in staat om met maximaal 8 netwerkapparaten tegelijkertijd te communiceren. De PC hoeft voor gebruik van de app niet aan te staan want de app communiceert direct met de Interface LAN/USB.
De app oogt zeer gelikt en het besturen van een trein is heel gemakkelijk en plezierig, want het voelt gewoon goed aan.  
App TouchCab Free heeft veel minder mogelijkheden dan de versie waarvoor moet worden betaald, maar ik zou dat geld zonder meer uitgeven om de extra mogelijkheden te kunnen gebruiken. Met de uitgebreide versie kunnen namelijk onder ander meer dan 8 locfuncties bediend worden en kunnen ook wissels en seinen worden geschakeld en is er een goede noodstop-voorziening.
 
De iPhone krijgt via de app TouchCab toegang tot de Interface LAN/USB via WIFI: toegang is alleen mogelijk via het thuisnetwerk.
 
 
Hier een screenshot van mijn iPhone met daarop app TouchCab.
Vanwege het grote scherm met hoge resolutie op de iPhone prima afleesbaar en makkelijk te bedienen.

 
 


Website gertvanvoorst.nl - © Gert van Voorst - Gewijzigd op 6-8-2022.