Mijn Modelspoorbaan: Lenz Digital plus

Voeding

Op deze pagina staan tips voor de te gebruiken voeding van Lenz modules en andere digitale modules.
Er staat ook vermeld op welke wijze ik zelf alle onderdelen van mijn modelspoorbaan van stroom voorzie.
 
De Lenz centrale LZV200
Voor H0-banen voldoet een transformator met een wisselspanning van 15 of 16 Volt en een vermogen van 75 VA goed (bijvoorbeeld TR150 van Lenz).
Ik gebruik op mijn modelbaan een ringkerntrafo van 2x 15 V/120 VA voor de voeding van mijn LZV200.

 
Extra versterkermodules LV103
Gebruik voor elke extra versterkermodule een aparte trafo met een wisselspanning van 15 of 16 Volt en een vermogen van 75 VA (bijvoorbeeld TR150 van Lenz). Het is van belang om de baanspanning van alle extra versterkers in te stellen op het hetzelfde niveau als dat van de LZV200.
 
De schakelmodules
Aansluiten op een aparte trafo met een uitgangsspaning van maximaal 16 Volt en een vermogen van minstens 50 VA.
Ik gebruik een ringkerntrafo 2x 15 V/100 VA.
 
De terugmeldmodules
Om mogelijke storing te voorkomen niet voeden met de spanning die gebruikt wordt voor de schakelmodules of de booster. Gebruik een afzonderlijke trafo met een secundaire spanning van 12 to 16 Volt.
Ik gebruik een ringkerntrafo 2x 15 V/50 VA.
 
Verlichting op de baan
Ook hier weer: gebruik een aparte trafo van 15 V met een fors vermogen, afhankelijk van de hoeveelheid te schakelen lampjes.
Ik heb op mijn modelspoorbaan 2 verlichtingscircuits, namelijk voor 12 V lampjes en 16 V lampjes. Die worden respectievelijk gevoed met een ringkerntrafo met 2x 12 V/120 VA en een ringkerntrafo 2x 15 V/120 VA.
 
 
Inbouw van de trafo's in een kast
Ik heb alle ringkerntrafo's gemonteerd op insteekkaarten in een 19" rack.
De primaire aansluiting van elke trafo is via een trage zekering van 1A (500 mA bij de kleinere trafo voor de terugmeldmodules) aangesloten op 230 V netspanning via een elektronische schakeling die ervoor zorgt dat na inschakelen van de netspanning de stroom door de trafo's wordt beperkt. Dit is nodig omdat de inschakelstroom van ringkerntrafo's erg groot is en het voorkomt dus dat de zekeringen onmiddellijk doorsmelten.
Ik heb als waarde van de hoofdzekering F1 van de schakeling gekozen voor 3,15 A Traag.
De schakeling heeft overigens één nadeel: wanneer de netspanning kortstondig wegvalt (enkele seconden), zijn de condensatoren C2 en C3 nog opgeladen en schakelt het relais Rel1 vrijwel direct om of is nog steeds actief. Er loopt dan alsnog een hoge inschakelstroom waardoor alsnog zekeringen kunnen doorbranden...
 
 
Dit is het schema van de schakeling, die ik heb gevonden op de website van CircuitsOnline

 
 

Foto van het 19" rack waarin ik alle ringkerntrafo's heb ondergebracht.
Klik hier voor meer foto's van de elektronische schakeling en de kast met de trafo's.


Website gertvanvoorst.nl - © Gert van Voorst - Gewijzigd op 8-4-2021.