Mijn Modelspoorbaan: treinprojecten

Er komt geluid uit de kerk!


Inleiding
Het geluid van luidende klokken, een carillon of orgel dat uit de kerk komt - het is mogelijk door toepassing van de Faller soundmodule.
 
De Faller soundmodule kan MP3-geluidsbestanden afspelen: random, tijdsgestuurd in een vaste volgorde of getriggerd via één van de 10 contactingangen op de module.
 
De kerk valt al op in de stad op mijn modelbaan door de witte kleur, maar zal nog meer de aandacht op zich vestigen wanneer er af en toe geluid hoorbaar is.
 
 
 
Hier in beeld: de soundmodule met de meegeleverde toebehoren: 2 speakers en een USB-stick van 256 MByte.
Faller artikelnummer 180730.
De USB-stick bevat het programma Sounddirector waarmee het afspelen van geluidsbestanden kan worden ingesteld en een verzameling MP3-bestanden.
Verder wordt een handleiding meegeleverd (Duits- en Engelstalig).

 
 
 

Gebruik van de soundmodule
De module werkt alleen wanneer de meegeleverde USB memorystick in de USB-aansluiting van de module wordt gestoken.
Met het op de USB-stick meegeleverde PC-programma kan worden bepaald welke MP3-bestanden moeten worden afgespeeld door de module en op welk moment.
Het programmeren wordt dus uitgevoerd met een PC-programma, en de USB-stick moet daarbij worden aangesloten op de PC zodat wijzigingen in het afspeelprogramma op de USB-stick kunnen worden geschreven.
Na programmeren wordt de USB-stick weer aangesloten op de soundmodule en kan dan worden gebruikt.
 
Voeding voor de soundmodule: een wisselspanning van 12 tot 16 Volt AC.
 
Het geluid wordt weergegeven via één of beide aangekoppelde meegeleverde speakers.
Maar ook op de lijn-uitgang via een externe versterker.
 
De module kan worden aangestuurd door één van de 10 contactingangen te verbinden met Ground. Dat kan via drukknoppen, maar bijvoorbeeld ook via een relaiscontact op een schakelmodule.
Wanneer je de beschkking hebt over Loconet kan ook met dat systeem worden gekoppeld.
 
Verder kan de module ook random geluiden afspelen, met een instelbare tijdvertraging.
 
 
Ik gebruik de soundmodule via de contactingangen met aangesloten drukknoppen voor handmatige bediening.
4 contactingangen zijn bovendien aangesloten op een schakelmodule met relaiscontacten. De gekoppelde geluidsbestanden kunnen zo ook vanuit het Lenz systeem en treinbesturingsprogramma worden gestart.
 
Ik heb beide meegeleverde speakers aangesloten op de module. Deze speakers liggen los op de vloer in het kerkgebouw.
Dat levert een goede geluidsweergave op met een acceptabel volume.
 
De geprogrammeerde geluidsbestanden zijn deels afkomstig van de meegeleverde USB-stick en verder gedownload van internet.
Mooi klokgelui komt van deze website: De luidklokken van de Franciscuskerk
En hier vond ik een sample van een afspelend carillon: Koploperforum
 
Blik van boven af in het kerkgebouw.
Het dak van de kerk en de toren zijn niet gelijmd en makkelijk af te nemen. Evenzo kan het papieren lichtmasker, dat Faller altijd toepast om ervoor te zorgen dat de binnenverlichting alleen door de ramen schijnt, makkelijk worden verwijderd.
Zichtbaar zijn beide speakers en beide LED's voor de binnenverlichting.

 
De Faller soundmodule is hier gemonteerd onder de modelbaan.
De bevestigingsschroeven zijn wat buitenmaats: de module moet met 2 lange schroeven met kleine diameter worden vastgezet en ik had geen andere liggen.
De contactingangen 1 tot en met 6 zijn aangesloten op 6 druktoetsen, De contactingangen 1 tot en met 4 zijn bovendien aangesloten op relaiscontacten van de naast de soundmodule gemonteerde Littfinski SA-DEC-4 schakelmodule met als DCC-basisadres 85. Zo kunnen ook geluidsbestanden afgespeeld worden vanuit het Lenz-systeem en treinbesturingsprogramma Koploper.

Met 6 druktoetsen kunnen geluidsbestanden afgespeeld worden.

 
 
 
 
 
Programmeren van de soundmodule
Programmeren verloopt via programma SoundDirector dat op een PC geïnstalleerd kan worden vanaf de USB-stick.
De USB-stick moet daarbij aangesloten zijn, anders wil het programma niet doorstarten.
 
Met behulp van de handleiding is het programma redelijk eenvoudig te gebruiken.
 
Het is hinderlijk dat voor elke toepassing eerst de wijzigingen moeten worden opgeslagen waarna het programma weer van voren af aan start.
 
En het is tamelijk irritant dat bij het toewijzen van een geluidsbestand aan een ingangscontact, wat wordt uitgevoerd met pijl hoog/pijl laag knopjes, je er niet van uit kunt gaan dat het zichtbare contactnummer de startwaarde is.
De startwaarde blijkt namelijk nogal eens een geheel ander willekeurig nummer te zijn. Slordig geprogrammeerd!
 
 
Keuzescherm in programma Sounddirector om geluid toe te wijzen.
Aangezien ik niet beschik over Loconet, kan ik "Magnetartikel", "Fahrzeugabhängige Geräusche" en "Rückmelderabhängige Geräusche" niet gebruiken.

Het scherm in programma Sounddirector waarmee geluidsbestanden kunnen worden gekoppeld aan ingangscontacten.
Er kan één contact worden gekozen of een reeks aaneengesloten contacten, met opgave of de trigger het sluiten, het openen of een toestandsverandering van het contact is.
Er is verder een instelling of een afspelend geluidsbestand mag worden onderbroken en de prioriteit wanneer meerdere geluidsbestanden aan hetzelfde contact zijn toegewezen.
Na klik op een "pijl hoog" of "pijl laag" knopje blijkt het nieuw ingestelde contactnummer niet altijd een enkelvoudige ophoging of aflaging van de ingestelde waarde te zijn...

Het scherm met de instellingen van programma Sounddirector.
Het volume heb ik op maximaal ingesteld. Het geluid is dan nog goed hoorbaar maar wordt wel fors gedempt doordat de speakers in het geheel afgesloten kerkgeboud zijn opgesteld.

 
 


Website gertvanvoorst.nl - © Gert van Voorst - Gewijzigd op 16-6-2019.