Handleiding "UMCN@home"

Een Intranetmanager voor thuiswerkers van UMC St Radboud

 

Inhoudsopgave

Over UMCN@home
Inleiding
Gebruiksrecht
 
UMCN@home installeren
UMCN@home installeren
Controle op nieuwe programma-versie
 
UMCN@home opstarten
UMCN@home starten
VPN-verbinding
 
Functies
Help !
Knoppenbalk
Tabblad Netwerklocaties
Tabblad Servers en computers
Tabblad Programma's
Tabblad Weblinks
Tabblad Info
Tabblad VPN testen
 
Instellingen
Opties en gegevens instellen
Bekende problemen
Nieuwe functies, Opgeloste problemen

 

Inleiding

Programma UMCN@home is een Intranet manager waarmee thuiswerkers van UMC St Radboud, die beschikken over een snelle internetverbinding, makkelijk netwerkbronnen en weblinks van het UMCN kunnen aankoppelen of openen alsmede een terminal-verbinding kunnen maken met de computer op het werk.
Verder kan UMCN@home specifieke programma's starten, die binnen het UMC worden gebruikt, waarbij eventueel benodigde netwerkstations automatisch worden aangekoppeld.
 
Het programma kan worden gebruikt onder Windows XP, Windows Vista en Windows 7 (maar alleen de 32-bits versie).  
UMCN@home dient als aanvulling op de software die nodig is voor het opzetten van een VPN-verbinding die door de ICT-groep van UMC St Radboud beschikbaar wordt gesteld. Deze software moet eerst worden geïnstalleerd voordat UMCN@home gebruikt kan worden.
Het gaat om de volgende programma's:
 
(1) Sophos AntiVirus
(2) Een controlescript voor Sophos AntiVirus
(3) De VPN-software Checkpoint SecureClient
 
Alle benodigde programma's en de installatiehandleidingen kunnen worden gedownload via webmail van UMCN (webmail.umcn.nl).
De VPN-software en de installatiehandleiding staan onder Openbare mappen / Telewerken / VPN software.
De Sophos-software en de installatiehandleiding en het controlescript voor Sophos staan onder Openbare mappen / Sophos Sweep Antivirus. Lees voor het Sophos controlescript de e-mail "Sophos_VPN installeren om VPN te kunnen gebruiken".
 

Gebruiksrecht

UMCN@home mag worden gebruikt door alle medewerkers van UMC St Radboud.
Het programma wordt verstrekt "as-is" en gebruikersondersteuning kan niet worden gegarandeerd.

 

UMCN@home installeren

Installatie

Het Setup-bestand van programma UMCN@home kan worden gedownload van internet, en wel van deze webpagina: http://gertvanvoorst.nl/vpn.html
Start het setup-bestand na het downloaden en volg de aanwijzingen op het scherm.
Na installatie kan programma UMCN@home worden gestart met de snelkoppeling op het bureaublad of in menu Snel starten.

Controle op nieuw programma-versies

UMCN@home controleert na opstarten of er een nieuwe versie beschikbaar is van UMCN@home (alleen wanneer dat is ingesteld).
Een nieuwe versie wordt gemeld door een knipperende knop met de tekst "Update !" op de knoppenbalk. Na klikken op deze knop wordt de nieuwe programmaversie gedownload van internet en kan vervolgens worden geïnstalleerd.
Het is daarnaast altijd mogelijk om de controle op een nieuwe programmaversie te starten door te klikken op de knop "Nu controleren" op tabblad "Extra opties" in de Opties van dit programma.

 

UMCN@home starten / VPN-verbinding

Starten

Start UMCN@home met de snelkoppeling.
Het programma start altijd met een aanmeldvenster. Hierop moet de UMCN gebruikersnaam en het wachtwoord worden ingevuld. De laatste gebruikersnaam wordt altijd al ingevuld, en wanneer dat de juiste gebruikersnaam is hoeft alleen het wachtwoord ingevuld te worden.
Het wachtwoord kan worden opgeslagen op de computer door een vinkje te zetten bij "Wachtwoord onthouden op deze computer". Dit wordt echter om veiligheidsredenen afgeraden.
Wanneer het wachtwoord wel wordt opgeslagen, dan worden zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord al ingevuld in de vakken en hoeft alleen op de Enter-toets worden gedrukt om aan te melden.
Verificatie van de ingevulde gebruikersnaam en wachtwoord wordt pas uitgevoerd tijdens het maken van een VPN- verbinding. De aanmelding zal mislukken wanneer gebruikersnaam en/of wachtwoord niet correct werden ingevoerd!

UMCN@home maakt/verbreekt automatisch een VPN-verbinding

UMCN@home zet altijd ongevraagd een VPN-verbinding op zodra de verbinding nodig is, start daarbij indien nodig alle VPN-services en zorgt ook automatisch voor de vereiste aanmelding op domein UMCN.
Bij afsluiten sluit UMCN@home alle geopende Verkennervensters, verbreekt alle aangekoppelde netwerklocaties, sluit alle gestartte programma's af, verbreekt de VPN-verbinding en stopt alle VPN-services.
UMCN@home controleert tijdens het gebruik continu of er een actieve VPN-connectie is en toont de actuele status van de verbinding op knop VPN op de knoppenbalk met een rood balkje (geen verbinding) of een groen balkje (wel verbinding).
Door op knop VPN te klikken wordt de VPN-verbinding gemaakt of verbroken.
In geval er geen actieve VPN-verbinding is kunnen bepaalde functies van het programma niet gebruikt worden.
 
Wanneer de PC of laptop is aangesloten op het beveiligd netwerk van UMCN, dan is het niet nodig om een VPN-verbinding op te zetten. Klik op de knop @work op de knoppenbalk om dat aan te geven. Alle functies in UMCN@home kunnen worden gebruikt maar er hoeft geen VPN-verbinding opgezet te worden.
 
Wanneer de PC of laptop is aangesloten op het beveiligd netwerk van UMCN en eveneens is aangemeld op domein UMCN, dan ziet het programma dat zelf en wordt de knop @work automatisch bediend. Alle functies in UMCN@home kunnen worden gebruikt maar er hoeft geen VPN-verbinding opgezet te worden.

 

Knoppenbalk

De knoppenbalk bevat enkele snelknoppen.
 
De volgende snelknoppen zijn beschikbaar (van links naar rechts):
- Knop om het aanmeldvenster op te roepen. Gebruikersnaam en/of wachtwoord kunnen (opnieuw) worden ingevoerd.
- Knop om webmail UMCN (Outlook Webaccess UMCN) te starten.
- Knop om de website van UMC St Radboud te openen.
- Knop @Work om aan te geven dat de computer direct met het beveiligd netwerk van UMCN is verbonden, dan hoeft er geen VPN-verbinding gemaakt te worden.
- Knop om de Opties en gegevens van het programma in te stellen.
- Knop Help.
- Knop VPN die de status van de VPN-connectie aangeeft met een rood (geen VPN-verbinding) of groen (wel VPN-verbinding) balkje. Er kan ook worden geklikt op de knop om desgewenst handmatig een VPN-verbinding te activeren of te deactiveren.

 

Help !

De meest relevante sectie van het Helpdocument wordt geopend door functietoets F1 in te drukken of door te klikken op de helpknop met het vraagteken, die op verschillende vensters aanwezig is.

 

Tabblad "Netwerklocaties"

Netwerklocaties / Netwerkstations koppelen.
De netwerklocaties en netwerkstations worden weergegeven in een lijst die maximaal 25 netwerklocaties kan bevatten. Netwerklocaties kunnen worden aangekoppeld door in de lijst op een regel te klikken.
De linkerkolom in de lijst toont middels een icoon of de netwerklocatie is geopend, als netwerklocatie of met stationskoppeling, en laat eveneens de eventuele aangekoppelde stationsletter zien.
In de vierde kolom van links staat de stationsletter die bij voorkeur moet worden gebruikt bij aankoppelen van een netwerklocatie, wanneer dat is gespecificeerd bij de eigenschappen van de netwerklocatie.
In kolom 3 staat de naam of omschrijving van de netwerklocatie.
 
In vak "Openen" kan de gewenste actie worden geselecteerd. Dit zijn de mogelijkheden:
- Als netwerklocatie: de netwerklocatie openen in een Verkennervenster zonder stationskoppeling.
- Met stationsletter: de netwerklocatie koppelen aan een stationsletter en openen in een Verkennervenster.
 
Opmerking: wanneer bij de eigenschappen van de netwerklocatie een stationsletter staat gespecificeerd, dan wordt deze letter gebruikt. Indien deze stationsletter reeds is aangekoppeld, kan een andere letter worden gebruikt.
 
In vak "Alles sluiten / verbreken" staan knoppen waarmee alle Verkennervensters met een geopende netwerklocatie kunnen worden gesloten respectievelijk alle gekoppelde netwerkstations kunnen worden verbroken.
 
Opmerkingen:
- Een Verkennervenster met een geopende netwerklocatie kan niet worden afgesloten wanneer een andere hoofdmap werd ingesteld in het Verkennervenster of wanneer de titel van het Verkennervenster om een andere reden niet meer het volledige pad van de netwerklocatie bevat.
- Wannneer een netwerklocatie al eerder werd gekoppeld met een stationsletter en nog steeds daarmee is verbonden, dan wordt bij een nieuw koppelingsverzoek deze stationsletter geopend in een Verkennervenster, ook wanneer een andere stationsletter aangekoppeld zou moeten worden.
- UMCN@home verzorgt altijd de aanmelding bij openen of aankoppelen van een netwerklocatie. De UMCN-gebruikersnaam wordt hierbij altijd gespecificeerd met vermelding van het domein, dus in de vorm "umcn\zxxxxxx".

 
De gegevens in deze lijst kunnen worden ingesteld bij de opties van programma UMCN@home. Klik daarvoor met de rechter muistoets in de lijst.

 

Tabblad "Servers en Computer"

Servers en Computers koppelen via Extern Bureaublad.
Servers en Computers worden weergegeven in een lijst die maximaal 25 servers en computers kan bevatten. Servers en computers kunnen worden aangekoppeld via een Extern Bureaublad verbinding door in de lijst op een regel te klikken.
Het is eveneens mogelijk om een computer die is uitgeschakeld, eerst aan te schakelen via WakeOnLan. Maar dat zal alleen lukken wanneer de computer is verbonden met het netwerk in het Bedrijvencentrum (M873).
De lijst bevat de naam van de server of de computer.
In de linker kolom wordt met een rood cirkeltje aangegeven dat voor het starten van de server of computer een VPN-verbinding nodig is. Bij een groen cirkeltje is dat niet nodig.
Met een rood/wit gekleurd aan/standby-symbool wordt aangegeven dat de computer mogelijk via WakeOnLan aangeschakeld moet worden. Wanneer op een regel met dat symbool wordt geklikt, wordt altijd de vraag gesteld of de computer aangeschakeld moet worden. Klik op Nee om direct een Extern Bureaublad verbinding op te zetten (wanneer de computer al eerder werd aangeschakeld). Klik op Ja om de computer op te starten. Er wordt dan een timer gestart die de ingestelde wachttijd aftelt voordat de computer via Extern Bureaublad wordt aangekoppeld. De afteller kan op elk moment worden gestopt. Eveneens kan op elk moment een Extern Bureaublad verbinding worden opgezet.
 
Een opgestarte computer weer uitzetten
Dit kan NIET met programma UMCN@home maar gaat als volgt:
Activeer het venster met de sessie van Extern Bureaublad met de computer op het werk en druk op toets-combinatie Ctrl-Alt-End (let op: gebruik NIET Ctrl-Alt-Del !). Kies vervolgens voor Afsluiten, computer afsluiten.
Negeer een eventueel opkomend waarschuwingsvenster.
 
De gegevens in deze lijst kunnen worden ingesteld bij de opties van programma UMCN@home. Klik daarvoor met de rechter muistoets in de lijst.

 

Tabblad "Programma's"

Programma's (via het netwerk) starten.
Programma's worden weergegeven in een lijst die maximaal 25 programma's kan bevatten. programma's kunnen worden gestart door in de lijst op een regel te klikken.
Desgewenst kan vooraf een netwerklocatie worden geopend, wanneer dat nodig is voor het te starten programma, dit kan bij de opties worden ingesteld.
De lijst bevat de naam van het programma. In de linker kolom wordt met een rood cirkeltje aangegeven dat voor het starten van het programma een VPN-verbinding nodig is. Bij een groen cirkeltje is dat niet nodig.
 
De gegevens in deze lijst kunnen worden ingesteld bij de opties van programma UMCN@home. Klik daarvoor met de rechter muistoets in de lijst.

 

Tabblad "Weblinks"

Websites openen / Webapplicaties starten.
Websites worden weergegeven in een lijst die maximaal 25 weblinks naar websites of webapplicaties kan bevatten. Weblinks kunnen worden gestart door in de lijst op een regel te klikken.
De lijst bevat de naam van de weblink. In de linker kolom wordt met een rood cirkeltje aangegeven dat voor het starten van een weblink een VPN-verbinding nodig is. Bij een groen cirkeltje is dat niet nodig.
 
De gegevens in deze lijst kunnen worden ingesteld bij de opties van programma UMCN@home. Klik daarvoor met de rechter muistoets in de lijst.

 

Tabblad "Info"

Informatie over programma UMCN@home.
Bevat onder andere informatie over het gebruiksrecht.

 

Tabblad "VPN Testen"

Dit tabblad is alleen zichtbaar wanneer bij de Opties van dit programma op tabblad "Extra instellingen" een vinkje is gezet bij "Toon tabblad VPN Testen".
Het tabblad is bedoeld voor het testen van de VPN-verbinding bij problemen met VPN.
Alle functies voor het opzetten/verbreken van een VPN-verbinding kunnen afzonderlijk worden getest.
 
VAK SecuRemote Services
Knoppen "Starten" en "Stoppen": hiermee kunnen de Checkpoint Securemote Services worden gestart en gestopt.
Knop "Open Windows Systeemmap Services": hiermee wordt de Windows systeemmap met alle services in een venster geopend.
Knop "Open SecuRemote BIN-map": hiermee wordt de programmammap van Checkpoint SecuRemote in een venster geopend.
Automatische scripts
Knoppen "Inloggen + Connect" en "Disconnect": start de scripts (in bestand uahau.exe) die UMCN@home gebruikt voor het automatisch opzetten/verbreken van de VPN-verbinding. Deze scripts moeten gestart worden voordat op de knop "(Dis)Connect" in vak SecuRemote wordt geklikt!
Knoppen: "LAN-instellingen: Vinkje zetten" en "LAN-instellingen: Vinkje weghalen": start de scripts die worden gebruikt om bij volledig transparant thuisnetwerk de SecuRemote-firewall in de LAN-instellingen te activeren (voordat de VPN-verbinding wordt opgezet) of te deactiveren (nadat de VPN-verbinding weer is verbroken).
VAK SecuRemote
Knop "(Dis)Connect": bij geen actieve VPN-verbinding deze opzetten en anders verbreken.
VAK Overzicht Schijfstations
Knop "Tonen": Laat een overzicht zien van alle aan een stationsletter gekoppelde schijven.

 

Opties instellen

Alle programmagegevens en opties in programma UMCN@home kunnen worden ingesteld door te klikken op de knop "Opties in dit programma instellen" op de knoppenbalk.
Dat kan eveneens door met de rechter muistoets te klikken op een tabblad met een lijst, zoals de lijst met netwerklocaties.

 

Tabblad "NetwerkLocaties"

Op dit tabblad kunnen de gegevens van maximaal 25 netwerklocaties worden ingevuld in een tabel.
Op elke tabelregel staan de gegevens van één netwerklocatie, dat zijn van links naar rechts:
- Naam
Een leesbare naam of omschrijving van de netwerklocatie of netwerkstation.
- URL van netwerklocatie
Een combinatie van de naam van de server (inclusief de domeinspecificatie) en de share op de server, in de vorm \\[servernaam][domeinspec]\[sharenaam]. Na de sharenaam mogen ook submappen onder de share worden opgegeven.
De domeinspecificatie van een share binnen UMCN is meestal: .umcn.nl.
Voorbeeld 1: de volledige UNC-notatie van Submap ID op share SBVIDATA$ op Server UMCFS043 is: \\umcfs043.umcn.nl\sbvidata$\id
Voorbeeld 2: de volledige UNC-notatie van de G-schijf van een medewerker van SBVI op share SBVIUSER$ op Server UMCFS043 is: \\umcfs043.umcn.nl\sbviuser$\Z123456
- SL
De stationsletter die bij voorkeur gebruikt moet worden om de netwerklocatie aan te koppelen. Deze kolom alleen invullen wanneer er een stationsletter moet worden aangekoppeld, anders niets invullen.
- VPN
Vul J in als het gaat om een netwerklocatie binnen UMCN, dan moet een VPN-verbinding worden gestart. Vul anders N in.
 
Tabelregels kunnen worden verplaatst en gewist. Klik hier om hierover meer te lezen.

 

Tabblad "Servers en Computers"

Op dit tabblad kunnen de gegevens van maximaal 25 servers en computers worden ingevuld in een tabel.
Op elke tabelregel staan de gegevens van één server of computer, dat zijn van links naar rechts:
- Naam
Een leesbare naam of omschrijving van de server of computer. Dit hoeft niet de computernaam te zijn.
- RDP
Klik in de kolom om de editor van het standaard Microsoft RDP-bestand met de instellingen voor de verbinding via Extern Bureaublad met de server of de computer te openen. In de kolom hoeft verder niets ingevuld te worden.
 
Alle instellingen en verbindingsopties voor de verbindng met een computer op het werk staan in een RDP-type bestand in de programmamap van UMCN@home. Deze bestanden hebben een vaste bestandsnaam die begint met "extern", dan het regelnummer in de tabel en afsluitend ".rdp". Bijvoorbeeld: extern15.rdp. De extensie RDP wordt normaal alleen gebruikt voor gegevensbestanden van programma Extern bureaublad.
Alle verbindingsopties kunnen worden ingevuld, zoals de server en de gebruikersnaam voor aanmelding, zodat de Extern Bureaublad verbinding later snel kan worden opgezet.
Vul op tabblad General bij Logon settings bij Computer de naam in van de server of de computer inclusief de domeinspecificatie.
Bijvoorbeeld: server UMCID03 opgeven als umcid03.umcn.nl. Computer UMC376FH2J opgeven als umc376fh2j.umcn.nl.
Vul bij User name de accountnaam (normaal het Z-nummer) voor aanmelding in. Om er zeker van te zijn dat wordt aangemeld op domein UMCN het Z-nummer invullen voorafgegaan door UMCN\, dus bijvoorbeeld: UMCN\Z741602.
Verder kan op tabblad Display de gewenste venstergrootte worden opgegeven waarin de externe verbinding moet worden getoond. Kies Full screen om het volledige scherm te gebruiken.
Op tabblad Local resources kan onder andere worden opgegeven welke lokale bronnen beschikbaar moeten zijn in de externe verbinding. Het is hier ook mogelijk om lokale schijven op te geven, die zijn dan beschikbaar in Verkenner-vensters op de Externe computer.
 
Het opslaan van wijzigingen van de Extern Bureaublad editor gaat als volgt onder Windows XP: selecteer tabblad "Algemeen" en klik op knop "Opslaan als". Kies vervolgens voor de standaard aangegeven bestandsnaam (bijvoorbeeld extern15.rdp), zoals hierboven al werd vermeld. Overschrijf het aanwezige bestand. Klik dan op knop Annuleren om Extern bureaublad te verlaten.
Opslaan van wijzigingen onder Windows Vista en Windows 7: klik op knop Opslaan en sluit het venster van Extern Bureaublad instellen.
- MAC-adres
Deze kolom alleen invullen bij een computer die op afstand via WakeOnLan aangeschakeld moet kunnen worden, anders niets invullen.
Het aanschakelen lukt alleen bij computers die zijn aangesloten op het netwerk in het Bedrijvencentrum (M873).
In de kolom moet het MAC-adres of fysieke adres van de computer ingevoerd worden. Opgeven met een "-" teken als scheiding tussen de zes getalparen, bijvoorbeeld: 00-1E-4C-1D-6E-F3.
- VPN
Vul J in als het gaat om een netwerklocatie binnen UMCN, dan moet een VPN-verbinding worden gestart. Vul anders N in.
 
Tabelregels kunnen worden verplaatst en gewist. Klik hier om hierover meer te lezen.
 
 
Vak Wachttijd na inschakelen
Zet een vinkje bij "Na het aanschakelen van een computer via WakeOnLan..." en vul een wachttijd in (in sec).
Na het inschakelen van een computer via WakeOnLan duurt het enige tijd voordat de computer een externe verbinding accepteert (ongeveer 130 seconden). Wanneer een vinkje wordt gezet bij deze instelling zal UMCN@home na het aanzetten van de PC en na verstrijken van de wachttijd automatisch de computer via Extern Bureaublad aankoppelen.

 

Tabblad "Programma's"

Op dit tabblad kunnen de gegevens van maximaal 25 programma's worden ingevuld in een tabel.
Op elke tabelregel staan de gegevens van één programma, dat zijn van links naar rechts:
- Naam
Een leesbare naam of omschrijving van het programma.
- Map + Bestandsnaam
De volledige bestandslocatie van het programma, inclusief de lokale schijf of sharenaam en de bestandsnaam.
- Parameters
Eventueel benodigde commandline parameters voor het programma, bijvoorbeeld optionele switches of een bestandsnaam.
- Opstarten map
De werkmap die ingesteld moet worden.
- Netwerklocatie
Hier kan de sharenaam van een netwerklocatie worden ingevuld, die nodig is om het programma te kunnen starten en daarom wordt aangekoppeld voordat het programma wordt gestart. Het is mogelijk om ook een stationsletter aan te koppelen.
- SL
De stationsletter die gebruikt moet worden om de netwerklocatie aan te koppelen. Deze kolom alleen invullen wanneer er een stationsletter moet worden aangekoppeld, anders niets invullen.
- VPN
Vul J in als het gaat om een netwerklocatie binnen UMCN, dan moet een VPN-verbinding worden gestart. Vul anders N in.
 
Tabelregels kunnen worden verplaatst en gewist. Klik hier om hierover meer te lezen.

 

Tabblad "Weblinks"

Op dit tabblad kunnen de gegevens van maximaal 25 weblinks of webapplicaties worden ingevuld in een tabel.
Op elke tabelregel staan de gegevens van één weblink, dat zijn van links naar rechts:
- Naam
Een leesbare naam of omschrijving van de weblink of webapplicatie.
- URL van weblink
Vul hier het internet-adres in van de weblink. Een internet-adres begint meestal met http://.
- VPN
Vul J in als het gaat om een weblink binnen UMCN, dan moet een VPN-verbinding worden gestart. Vul anders N in.
 
Tabelregels kunnen worden verplaatst en gewist. Klik hier om hierover meer te lezen.

 

Tabelregels ordenen

De gegevens in de tabellen kunnen anders worden gerangschikt. Ook is het mogelijk om regels geheel leeg te maken.
Selecteer daarvoor het tabblad met de gewenste gegevenstabel en klik aan de onderzijde van het Instellingen-venster op knop Tabelregels ordenen.
Selecteer in de tabel een regel die verplaatst moet worden en klik op een pijl-toets aan de onderzijde van het Instellingen-venster. Elke regel in de tabel kan zo verplaatst worden naar een andere postiie in de tabel.
Het is ook mogelijk om de regel leeg te maken, klik daarvoor op knop wissen.
Klik op knop OK aan de onderzijde van het Instellingen-venster om te stoppen met het rangschikken van tabelregels.

 

Tabblad "Extra opties"

Op dit tabblad kan worden ingevuld:
 
Automatische controle op nieuwe programma-versie.
Keuze uit: nee of ja. Bij keuze Ja wordt na starten van het programma gecontroleerd of er een nieuwe versie beschikbaar is. Knlik op knop "Nu controleren" om direct te controleren of er een nieuwe versie is.
Gevonden updates worden gemeld door knop "Update!" op de knoppenbalk.
De nieuwe versie wordt gedownload van internet door op deze knop te klikken.
Na het downloaden kan de nieuwe versie worden geïnstalleerd (het programma moet daarvoor worden afgesloten).
 
Keuze internet verkenner.
Keuze uit: de als standaard ingestelde internet browser of Microsoft Internet Explorer. Geavanceerde functies van Webmail van UMCN werken optimaal onder Internet Explorer.
 
Standaard keuze bij openen netwerkverbinding.
Keuze uit: als netwerklocatie zonder stationsletter of gekoppeld aan een stationsletter.
 
Opties Checkpoint SecuRemote services.
- Wachttijd na start in sec
Afhankelijk van de snelheid van de PC kan het na een koude start van de PC geruime tijd duren voordat de Checkpoint SecuRemote services zijn gestart. Hier kan de wachttijd na start worden ingesteld. Na deze tijd wordt gestart met de automatische inlog op VPN.
- services niet afsluiten
Wanneer deze keuze wordt aangevinkt, zal UMCN@home bij verbreken van de VPN-verbinding of afsluiten de SecuRemote services niet stoppen.
 
Opties bij problemen met VPN.
- Tabblad VPN-test
Een voorziening voor het testen van de VPN-verbinding. Alle onderdelen voor het opzetten of instellen van een VPN-verbinding kunnen worden gecontroleerd of ingezien. Plaats om tabblad VPN-test te activeren een vinkje bij "Toon tabblad VPNtest".
- Problemen met de VPN-verbinding oplossen na een crash van de computer.
Wanneer de computer crasht tijdens een actieve VPN-verbinding of wanneer programma UMCN@home crasht kan het voorkomen dat UMCN@home na herstart onterecht meldt dat er al een actieve VPN-verbinding bestaat. Het lukt dan niet om een VPN-verbinding op te zetten omdat de VPN-services niet worden gestart. Klik op de knop "Probleem met SecuRemote oplossen na crash PC" om dit probleem op te lossen.
 
Geavanceerde ondersteuning thuisnetwerk
Dit is een voorziening voor degenen die volledig transparant alle onderdelen van het thuisnetwerk vice-versa willen kunnen bereiken wanneer de VPN-verbinding NIET actief is. Hiervoor moet het VPN-firewall-vinkje (Check Pont SecuRemote) bij de gebruikte LAN-instellingen worden gedeactiveerd of geactiveerd. Om dit te realiseren kan bijvoorbeeld een AutoIt-script worden gebruikt.
 
Zet voor gebruik van deze voorziening een vinkje bij "Geavanceerde ondersteuning thuisnetwerk activeren".
In de vakken "SecuRemote firewall bij LAN-instellingen activeren" en "SecuRemote firewall bij LAN-instellingen deactiveren" kunnen het programmapad en eventuele opstartparameters worden ingevuld van een eigen programma waarmee de VPN-firewall kan worden geactiveerd resp. gedeactiveerd.

 

Bekende problemen

Beperkte functionaliteit onder Windows Vista en Windows 7

Omdat programma UMCN@home niet Microsoft gecertificeerd is kan bij gebruik onder Windows Vista of Windows7 een beperking van de functionaliteit optreden.
Zo kan het programma niet zelf de SecuRemote services starten en stoppen, lukt de automatische aanmelding van netwerklocaties moeizaam of helemaal niet en kunnen netwerklocaties niet aan een stationsletter worden gekoppeld. Deze problemen kunnen alleen volledig worden opgelost door Gebruikersaccountbeheer in Windows uit te schakelen.
Klik hier voor meer informatie.

 

Nieuwe functies, Opgeloste problemen

Versie 3.0, Datum 10-12-2011

- Bugfix: tijdens het wijzigngen van de instellingen van netwerklocaties of servers en computers kon een fout optreden. Is opgelost.

Versie 3.0, Datum 1-6-2011

Nieuwe hoofdversie die op de volgende punten is gewijzigd:
- Tabblad Netwerklocaties. Voor maximaal 25 netwerklocaties of netwerkstations. Koppelbaar met of zonder stationsletter. Met knoppen om alle verkennervensters met een netwerklocatie te sluiten of om alle aan een stationsletter gekoppelde stations te verbreken/sluiten.
Een klik met de rechter muisklik opent de Instellingen.
- Tabblad Servers en Computers. Voor maximaal 25 servers en computers die via Extern Bureaublad kunnen worden aangekoppeld. Computers kunnen ook via WakeOnLan worden aangeschakeld.
Een klik met de rechter muisklik opent de Instellingen.
- Tabblad Programma's. Voor 25 programma's die kunnen worden gestart, al dan niet via het netwerk, en met de mogelijkheid om voor start een benodigde netwerklocatie te openen.
Een klik met de rechter muisklik opent de Instellingen.
- Tabblad Weblinks. Voor 25 weblinks of webapplicaties, die kunnen worden geopen of gestart.
Een klik met de rechter muisklik opent de Instellingen.
- Instellingen. Hier zijn alle instellingen ondergebracht, voor elk van de tabbladen in het programma is er hier een tabblad met de instellingen. Alle benodigde gegevens kunnen worden ingevuld in een tabel. Tabelregels kunnen worden verplaatst of verwijderd.
- De hoogte van het programmavenster kan worden ingesteld zodat alle gegevens op een tabblad zichtbaar zijn.
- Alle instellingen worden opgeslagen in het standaard INI-bestand "UMCN@home.ini". In het beveiligde instellingenbestand "UMCN@home.cod" worden vanaf hoofdversie 3 alleen de gebruikersgegevens opgeslagen. Bij de overgang van een oudere hoofdversie naar hoofdversie 3 wordt eenmalig een conversie van de instellingen uitgevoerd.

Versie 2.7, Datum 4-5-2011

- Bugfix: Het aanmeldvenster van programma UMCN@home werd niet opgeschaald wanneer bij de beeldschermadaptor een DPI-instelling groter dan 96 dpi was ingesteld en daardoor waren mogelijk niet alle invoervakken en knoppen zichtbaar.

Versie 2.6, Datum 1-5-2011

- Nieuw toegevoegd: na start van het programma moet worden aangemeld met de UMCN gebruikersnaam (het Z-nummer) en het wachtwoord. De laatste toegepaste gebruikersnaam wordt opgeslagen en ingesteld. Het wachtwoord wordt standaard niet opgeslagen. Dat is wel mogelijk door een vinkje te zetten bij "Wachtwoord onthouden op deze computer". Na zetten van een vinkje wordt het wachtwoord ook ingevuld en hoeft na start programma voor aanmelding alleen op de Enter-toets worden geklikt.
Het aanmeldvenster kan altijd worden opgeroepen door op de knoppenbalk op de meest linkse knop met de sleutel te klikken.
- Nieuw toegevoegd: knop "@work" op de knoppenbalk. Klik op deze knop wanneer programma UMCN@home wordt gebruikt op het werk, bijvoorbeeld op een laptop die is aangesloten op het beveiligd netwerk van UMCN. Alle voorzieningen van het programma zijn beschikbaar, maar er wordt geen VPN-verbinding gemaakt. De VPN-knop kan niet worden gebruikt.
- Bugfix: tijdens het afsluiten van een VPN-verbinding konden programma's worden afgesloten, wanneer een deel van de mapnaam van een tijdens de VPN-sessie aangekoppelde netwerklocatie in de naam van het programma voorkwam.
De toegepaste oplossing voor dit probleem kan tot gevolg hebben dat tijdens de VPN-sessie geopende Verkenner-vensters niet automatisch door UMCN@home kunnen worden afgesloten. Afsluiten lukt alleen wanneer de volledige netwerklocatie in de venstertitel van het geopende Verkennervenster staat vermeld.

Versie 2.5, Datum 8-12-2010

- Wijziging: de default netwerkschijven voor de Instrumentele Dienst: G:, H: en W:.
- Handleiding aangepast.

Versie 2.4, Datum 14-3-2010

- Wijziging: er wordt een andere server gebruikt voor de WakeOnLan-service waarmee de computer op het werk op afstand wordt opgestart: UMCD82FH3J.UMCN.NL.
- Bij de Instellingen in UMCN@home is een vijfde tabblad "Problemen oplossen" toegevoegd. Hiermee kan het probleem worden opgelost dat geen VPN-verbinding kan worden gemaakt wanneer de computer of UMCN@home vastliep tijdens een actieve VPN-verbinding.

Versie 2.3, Datum 1-2-2010

- Wijziging: updates van dit programma worden voortaan van een andere site gehaald, de oude site bestaat niet meer.
- Gedurende een actieve VPN-verbinding wordt in de VPN-knop op de knoppenbalk de totale tijdsduur van de verbinding getoond.

Versie 2.2, Datum 14-12-2008

- Wijzigingen i.v.m. overgang van fileservices op server UMCID01 naar server UMCFS03.
- Bugfix: indien het UMCN-wachtwoord speciale karakters bevatte (waaronder: !#^+), dan werd het wachtwoord door Autoit-Logon-script "UAHAU.EXE" niet goed ingevuld op het inlogvenster.

Versie 2.0, Datum 11-3-2008

- Menubalk verwijderd.
- Enkele knoppen op de knoppenbalk verwijderd, enkele toegevoegd.
- Diverse Vista-style iconen toegevoegd.
- Extra tabblad "Computer op het werk". Vier computers op het werk kunnen worden aangezet/aangekoppeld.
- Extra tabblad "VPN testen", kan worden aangezet/uitgezet in de programma-opties.
- WakeOnlan door eerst share op de WakeOnLan-server te activeren en vervolgens hierin een tekstbestand met de WakeOn-info te schrijven. De oude methode via een TCP/IP-pakket wordt niet meer gebruikt.

 

© Gert van Voorst, UMC St Radboud - SBVI
Laatste wijziging: 10-12-2011.